Ψυχολόγος - Σύμβουλος Γάμου
Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Χαλάνδρι & Ραφήνα - Άρτεμις

0

4. ομαδική ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια εναλλακτική μορφή ψυχοθεραπείας και απαρτίζεται συνήθως από 5 έως 10 άτομα.
Σε αυτές τις συναντήσεις αξιοποιείται η δύναμη και οι εμπειρίες των ανθρώπων τις οποίες μοιράζονται και καταθέτουν με στόχο το προσωπικό προχώρημα και την προσωπική αλλαγή.

Η ομάδα είναι δυνατόν να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο όπως για παράδειγμα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις γονιού-παιδιού (σχολή γονέων) ή θέματα προσωπικής ανάπτυξης (ομάδα αυτογνωσίας)

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ