Ψυχολόγος - Σύμβουλος Γάμου
Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Χαλάνδρι & Ραφήνα - Άρτεμις

0

3. συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων και η οικογενειακή συμβουλευτική έχουν να κάνουν με τους προβληματισμούς και τα θέματα που προκύπτουν ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας και που αφορούν συνήθως τον γονεϊκό ρόλο. Θέματα στις σχέσεις γονιών - παιδιών, ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, ορίων, εμπιστοσύνης κ.α.

Μία οικογενειακή συνεδρία όμως αναφέρεται και σε θέματα που προκύπτουν μεταξύ άλλων οικογενειακών σχέσεων όπως πχ διαφωνίες και εντάσεις μεταξύ αδερφιών ή και της οικογένειας στο σύνολό της.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ